Informasjon om tilbud fra Dissimilis nasjonale kompetansesenter

Sang og musikk for alle er en musikkstund en gang i måneden, hvor barn og unge med familier eller pårørende møtes. Barna får spille instrumenter og delta i sangleker. Glede, mestring og livskvalitet står i fokus. Minorietesspråkelige ønskes ekstra velkommen. Gjennom musikk, lek og samspill etableres relasjoner på tvers av kulturer, språk og funksjonsnivå. Her kreves ingen musikalske forkunnskaper og tilbudet er gratis. Det blir en enkel servering. Sted: Oslo kulturskole, Tøyenbekken 5- Grønland. Tid: Lørdag 27. april kl.11.30-13.30

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer