Informasjon angående tilrettlagt vaksinering av barn og ungdom 12-15 år!

Informasjon fra Bergen Kommune ang vaksinering av grupper med behov for tilrettelegging!

Foreldre/ foresatte til barn og ungdom 12-15 år som trenger tilrettelagt vaksinering i vaksinestasjon har tre muligheter:

  • Møte opp på styrt drop-in vaksinering på avsatte tidspunkt for bydelen (byområdet) der barnets skole ligger. Ved oppmøte tar forelder kontakt med vekter utenfor vaksinestasjonen og sier at barnet ikke kan stå i kø/trenger tilrettelagt vaksinasjon. Vekter følger de da inn i vaksinestasjonen utenom køen. Personellet i vaksinestasjonen vil ivareta vaksinering av barnet på best mulig måte.
  • Bestille time på forhånd. Dette gjøres ved å kontakte koronatelefonen tlf. 55 56 77 00. Ved oppmøte tar forelder kontakt med vekter utenfor vaksinestasjonen og sier at barnet ikke kan stå i kø/trenger tilrettelagt vaksinasjon. Vekter følger de da inn i vaksinestasjonen utenom køen. Personellet i vaksinestasjonen vil ivareta vaksinering av barnet på best mulig måte.
  • Dersom barnet trenger tilrettelegging utover det som kan gjøres i vaksinestasjon kan foreldre kontakte koronatelefonen tlf. 55 56 77 00. Koronatelefonen vil bistå med å komme i kontakt med vaksineprosjektet for dialog om hvordan vi best mulig kan legge til rette for vaksinering av barnet.

 

Vi viser ellers til informasjon om vaksinering av 12-15 åringer se kommunens nettside:

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/vaksinering/slik-blir-vaksineringen/vaksinering-av-innbyggere fodt-i-2006-2009

Vi minner særlig om at en forelder/foresatt må følge barnet til vaksinasjon og ta med samtykkeskjema der begge foreldre/foresatte har signert, samt identifikasjon for seg selv.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer