Info om søknad om skoleskyss

Bergen kommune har forbedret kapasiteten på behandling av søknad om skoleskyss. Behandlingstiden blir nå estimert til 1 time mot opp mot 6 uker.

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/barnehage-og-skole/fa-svar-pa-soknad-om-skoleskyss-pa-under-in-time