Ikke tråkk på oss!

I denne artikkelen tipser vi om tre uunnværlige hefter, tre dyktige ombud, tre flinke foreninger, og flere ordninger for gratis eller billig rettshjelp. 

Dette er kun til generell opplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider.

Har du noen gang blitt «tråkka på» av hjelpeapparatet?  Noen ganger føles det kanskje som om den eneste retten du og familien din har er retten til å vente i kø — vente på utredning, vente på behandling, vente på vedtak, vente på anken, vente på igangsetting, ja, vente på alt.
Offentlig svik og feil i forvaltningen skjer dessverre altfor ofte.  I saken om Dag Olav skriver Dagbladet:  «Kommune-Norge truer og presser utviklingshemmede.»
Tidligere tilsyn i Akershus avdekket lovbrudd i samtlige kommuner i fylket.  I 2010 har fylkesmannen hatt tilsyn i BærumLørenskog, Ås, Hurdal, og Sørum — alle med avvik.  Kun overformynderiet i Ullensaker kom plettfritt ut av tilsynet.
Ingen er født advokat, men det er et par ting alle kan gjøre for å unngå å bli «tråkka på:»
1.  Ikke ta et nei for et nei.  Her finner du gode tips fra advokat Petter Kramås.
2.  Vær mindre tålmodig når du står i helsekø.  Her forteller Pasientombudet hva du kan gjøre.
3.  Vit hvor du kan henvende deg når du trenger hjelp. 


Tre uunnværlige hefter

Nesten alt du trenger å vite om rettigheter finner du i disse tre fine heftene.  De er tilgjengelig gratis på nettet. 
«Barn og unge med nedsatt funksjonsevne: hvilke rettigheter har familien,» Dette heftet gir oversikt over rettigheter fra fødsel til ung voksenalder, inkludert rettigheter knyttet til opplæring, utdanning, bolig og arbeid.  Den gir også oversikt over lovfestede tilbud til barnet og til familien.  Heftet ble revidert i 2013 og er tilgjengelig på norsk og engelsk
«Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen.»  Håndboka er litt gammel men gir oversikt over hvilke tjenester vi har rett til og hvor vi skal henvende oss.  Kommunal forvaltning og kvalitetskrav er også tema i håndboka.  Håndboka ble oversatt til engelsk (og samisk, men vi har ikke ennå klart å finne en link til den).  
«Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning» (pdf).  Heftet er fra 2009 og kan ikke lenger bestilles. Heftet ble erstattet av temasider om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og i grunnskolen/vgs. 


Tre dyktige ombud

Pasient og brukerombudet.    Ombudet kan ta imot henvendelser om alt fra sykehus til kommunale helsetjenester, f.eks. fastlege og fysioterapi.  Ordningen omfatter også sosiale tjenester i kommunen, f.eks. hjemmehjelp og støttekontakt.
Sivilombudsmannen.  Du kan klage til ombudsmannen hvis du mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra kommunale, fylkeskommunale eller statlig forvaltning.  Du må ha først prøvd å bruke vanlig klageadgang.  Du kan også klage på sen saksbehandling eller manglende svar, hvis du har prøvd å sende en påminnelse.
Elev- og lærlingombudet i Akershus.  Elev- og lærlingombudet skal sikre vgs-elever og lærlinger mot urettferdig behandling. Ombudet gir råd om rettigheter og plikter, og bistår i enkeltsaker ved behov.


Tre flinke foreninger

Autismeforeningen i Norge.  Foreningen har en jurist som sitter i Faglig råd.  Rådet kan bistå medlemmer, men kan ikke overta ansvar for eller følge opp spesifikke klientsaker over tid.  Henvendelser sendes til post@autismeforeningen.no.
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon.  FFO driver Rettighetssenteret. De besvarer og registrerer henvendelser fra funksjonshemmede og kronisk syke, pårørende og andre.  Du er automatisk medlem i FFO når du er medlem i Autismeforeningen.
Norges handikapforbund.  Ikke-medlemmer kan ringe og få svar på et kort og enkelt spørsmål, mens medlemmer tilbys mer omfattende veiledning. Her kan du få svar på de fleste spørsmål om rettigheter og ordninger i tilknytning til det å ha en funksjonsnedsettelse.


Gratis eller billig rettshjelp

Hjelp fra en advokat kan fort koste penger. Heldigvis finnes det mange ordninger for rettshjelp som er gratis eller som har en lav prislapp.
Offentlig fri rettshjelp.  Advokatbistand kan dekkes helt eller delvis av staten, avhengig av hva slags sak det er.  I noen typer saker gis fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue, f.eks. i barnevernsaker.  Klagesaker til NAV og diverse andre saker er derimot behovsprøvd og underlagt egenandel. Les mer her.
Rettshjelpsentralen. Rettshjelpsentralen i Oslo gir gratis juridisk bistand (hjelp til selvhjelp) til personer med begrenset økonomi.
Advokatvaktene.  Over hele landet organiserer de lokale kretsene av Advokatforeningen gratis juridisk rådgivning til publikum. Hvor ofte advokatvaktene arrangeres og hvor mange advokater som er tilgjengelige, vil variere fra sted til sted.  Gå til Advokatvaktene i Akershus.
Juss-buss og JURK.  Disse er rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter i Oslo-området.  Andre deler av landet har lignende tiltak – les mer her.
Juridisk rådgivning basert i Oslo. Linken inneholder en oversikt over seks instanser i Oslo som tilbyr gratis juridisk rådgivning.
Andre tips.  NHF tipser om bl.a. rettshjelpdekning i innboforsikringer. Du eller advokaten din må sjekke med forsikringsselskapet ang. egenandel og hvilke typer tvister som er dekket, f.eks. feilbehandling på sykehus, avslag på forsikringsdekning, trygdetvister osv.


Tips:  Les mer om rettigheter på nettsiden vår.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer