Idretts- og friluftskonferanse 2010

Invitasjon idretts- og friluftskonferanse 18. oktober!

Husk å melde dere på innen 14.okt til jorunn.runningen@asplanviak.no
Konferansen er en oppfølging av dialogmøtene og et skritt videre i arbeidet
med strategiplan for idretts- og friluftsliv i Telemark.

Vi oppfordrer alle kommunene til å stille med ordfører, rådmann,
folkehelsekoordinator, saksbehandlere på Kultur/idrett/friluftsliv.

Håper vi sees i Fritidsparken, Sportellet!

Med vennlig hilsen på vegne av Telemark fylkeskommune

telemark.autismeforeningen.no/multisites/telemark/images/stories/Dokumenter/idretts- og friluftskonferanse2010.pdf

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer