Idrett for funksjonshemmede i Midt-Norge

Mye skjer innen idrett for funksjonshemmede Midt-Norge, så her kan du lese et ekstra nyhetsbrev for mai http://bit.ly/27yrlfr