Hvordan mestre foreldrerollen? – ønske om deltakere til forskningsstudie

Å være forelder til et barn med autismespekterforstyrrelse innebærer en rekke utfordringer. Foreldre til disse barna opplever stress i hverdagen, men forteller også om mye glede og unik kontakt med sine barn.

Hensikten med dette forskningsprosjektet er å få informasjon om hvordan foreldre til barn med autismespekterforstyrrelse mestrer hverdagen sin, og hvordan dette er koblet til deres psykiske velvære. Denne kunnskapen kan være nyttig for å utvikle nye måter å støtte foreldre til barn med autismespekterforstyrrelser sin evne til å tilpasse seg.

Deltakelse i studien innebærer å fylle ut et spørreskjema som tar ca. 30 minutter. Dine svar vil være konfidensielle, og vi samler ikke identifiserende informasjon som navn, e-postadresse eller IP -adresse. Spørsmålene i undersøkelsen handler om hvordan du takler hverdagen og om hvordan du har det. Din deltakelse er frivillig, og dersom du bestemmer deg for å delta kan du trekke tilbake når som helst .

Ditt svar vil være svært verdifullt i vårt arbeid med å forstå autismens innflytelse på familier. Tusen takk for ditt bidrag til studien!

Klikk her for å ta spørreundersøkelsen.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer