Hvordan behandle Asperger syndrom og rus?

En filmserie som består av fire filmer á 3-4 minutter om Asperger og rus er nå sluppet. Serien er basert på «Prosjekt Asperger og rus» – et forsknings- og utviklingsprosjekt i Oslo universitetssykehus som forskere, behandlere og brukere på rus- og autismefeltet har samarbeidet om.

Målgruppen er ansatte innen rus- og avhengighetsbehandling, tjenesteytere som jobber med personer med autismespekterdiagnoser (ASD) samt brukere og pårørende. Filmserien er en oppfølger av en håndbok som de samme aktørene laget i fellesskap.

Filmserien kan seespå YouTube (15 min) eller på Vimeo.

Nasjonal kompetansetjeneste TSB,  Seksjon ruspoliklinikker ved Oslo universitetssykehus og NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, i samarbeid med Sykehuspartner står bak håndbok og filmserie.

Her kan du lese mer om filmene: https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nyheter/hvordan-behandle-asperger-syndrom-og-rus

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer