Hvem tilbyr kurs?

Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold av eksterne kurs og foredrag – og er heller ikke ansvarlig om tidspunkt, pris e.l. blir endret.

I Oslo/Akershus  området er det mange kompetansesentre, organisasjoner, foreninger, og bedrifter som avholder kurs om autisme-relaterte temaer. 

Akershus fylkeslag arrangerer egne kurs to ganger i året, men vi prøver også å spre informasjon om eksterne kurs.  Dette gjør vi både gjennom nyhetsbrevet vårt og kalenderen vår.  

Kalenderen står på forsida av nettsiden vår, under "Aktiviteter" på høyre siden av skjermen.  Se etter kalenderinnlegg som heter "Oversikt over eksterne kurs i    (måned)   ." 

I denne artikkelen finner du linker til kurskataloger fra Nordvoll, Spiss, og andre som satser stort på kursvirksomhet innenfor autisme, Asperger, eller spesialpedagogikk.

 

Nordvoll skole og autismesenter

Nordvoll er en bydekkende spesialskole i Oslo som gir tilbud til barn og unge innenfor hele autismespekteret. De tilbyr kurs med tema som er aktuelle og nyttige innenfor området autismespekterdiagnoser.  Kursene er delt inn i to kategorier:  "Startpakken" (seks kurs som gir en grunnleggende kompetanse) og temakurs.  Kursene er gratis for pårørende og rimelige for fagfolk.  Se kurskatalogen.


Senter for tidlig intervensjon

Senter for Tidlig Intervensjon (STI) er organisert som en del av Nordvoll skole & autismesenter, og gir spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder.  De tilbyr en del kurs for ansatte i barnehager og skoler som mottar veiledning fra STI, samt andre interesserte.  Kursene er gratis for foreldre og studenter og rimelige for fagfolk.  Se kurskatalogen.


SPISS

Nesten hver måned setter SPISS opp kurs i sine lokaler på Nedre Bekkelaget i Oslo.  Alle kursene er åpne for og beregnet på foresatte/ familie og fagfolk som forholder seg til mennesker med autismespekterforstyrrelser. Personer med diagnose innen autismespekteret er også hjertelig velkomne på kurs! Kursene spenner over et vidt spekter av tema.  Se kurskatalogen.

Glenne regionale senter for autisme

Glenne pleier å arrangere flere kurs hvert halvår.  Vanligvis avholdes kursene på senteret i Borre, som er i Horten kommune i Vestfold.  Som regel står ikke disse kursene på fylkeslagets kalender pga avstanden.    Se kursoversikten.


Sykehuset Østfold, Seksjon for habilitering (HABU)

HABU pleier å arrangere flere kurs hvert halvår.  Vanligvis avholdes kursene på HABU sine lokaler i Fredrikstad.  Som regel står ikke disse kursene på fylkeslagets kalender pga avstanden.    Se kursoversikten.


Statped kompetansesentre

Statped arrangerer mange kurs som ikke handler direkte om autisme/Asperger men som kan være relevante for noen.  Som regel står ikke disse kursene på vår kalender.  Se kurskatalogen til Bredtvet for kurs som handler om dysleksi, språkvansker, IKT og læremidler i spesialundervisning mm.  Se nettsiden til Torshov for kurs om diverse temaer knyttet til sammensatte lærevansker. 

 

Del på Facebook

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer