Det er lurt å spørre: «Ønsker du å stemme?»

 
Personer med autisme/Asperger har rett til å stemme, men valgdeltakelse varierer fra person til person. Noen klarer å bruke stemmeretten på egen hånd, mens andre trenger støtte og oppmuntring. Hvis du er forelder til eller verge/tjenesteyter for en voksen på autismespekteret, snakk med ham/henne om det kommende valget. Ønsker han/hun å stemme i valget? Vi har tips til samtalen og til videre lesing. 

1) Fortell hva valgdeltakelse innebærer. 

Hvis personen ikke har stemt før eller har dårlige erfaringer, blir det altfor lett å takke nei til valgdeltakelse. Derfor er det lurt å forklare hvorfor valgdeltakelse er viktig, hvordan man avgir stemme og hva som kan gjøres for å holde stressnivået nede. Se til at personen får svar på spørsmålene sine. Hvis det er noe du ikke kan svare på, se hva som står i valgbrosjyren eller valghåndboken. Nettsiden valg.no inneholder også mye relevant informasjon.

2) Spør om personen ønsker å stemme.

Husk at ingen skal tvinges til å benytte seg av stemmeretten mot sin vilje. Hvis personen er skeptisk til å stemme, kan du vurdere å ta opp temaet igjen seinere. Du kan også oppmuntre ham eller henne til å engasjere seg politisk på andre måter, for eksempel ved å skrive en epost eller facebookmelding til en politiker. De fleste politikere vet lite om lange ventelister, dårlig tjenestekvalitet og annen offentlig svikt mot innbyggere med autisme/Asperger. Kontaktinformasjon for ordførere, stortingsrepresentanter og andre finner du i Folkevalgtbasen.

3) Lag en plan sammen. 

Hvis personen ønsker å stemme, er det viktig å få avklart hvem som har ansvar for hva. Hva klarer personen på egen hånd? Hva skal familien, vergen, boligpersonalet eller andre gjøre? Her er eksempler på ting som personen kanskje trenge hjelp til:

  • legge inn varsel i mobilkalenderen eller få annen hjelp til å huske valgrelaterte oppgaver
  • finne ut hvilket parti som stemmer best med personlige verdier og meninger
  • søke om å få forhåndsstemme hjemme (det er dessverre ikke mulig å stemme elektronisk)
  • finne ut hvor og når kommunen tar imot forhåndsstemmer
  • lære trinn for trinn hvordan man avgir stemme. Det er fint med litt øving og repetisjon.
  • besøke valglokalet på forhånd (hvis ukjente steder skaper stress)
  • få skyss til valglokalet
  • huske å ta med valgkort/legitimasjon
  • få støtte og oppmuntring på valglokalet. NB: Man må henvende seg til en valgfunksjonær for å få støtte i selve stemmeavlukket.

Oversikt over andre valgrelaterte artikler fra Autismeforeningen:

«Valgrelaterte rettigheter»
«Valgomater og andre valgressurser (2015)»
«Opplæring i demokrati»
«Pluss/minus skjema: Valgdeltakelse»
«Hvorfor er det viktig å stemme?»
«Plan for valgdeltakelse»
Tips: Les mer om temaet i Fontene, på Vernepleierportalen og i Tidsskrift for norsk psykologforening

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer