Treff for voksne med ASD

Autismeforeningen i Norge (AiN) arrangerer hvert år et treff for voksne med ASD i Oslo. Dette er ikke et fagseminar, men et treff der man kan møte andre med samme diagnose.

Arrangementet foregår i en samlet gruppe på ca. 30 personer (inkl. arrangør og forelesere).

Målet med treffet er å møte andre med ASD, og være en positiv og hyggelig opplevelse for deg. I tillegg til å lære litt mer om det å ha – og å leve med ASD.

For å kunne søke/delta på treff for voksne med ASD må du ha betalt medlemskontingenten for det inneværende året.

Treffet har vært arrangert i en årrekke og vi får mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne. Det er viktig for alle å ha et fellesskap og dele erfaringer, og treffet legger forholdene til rette for dette.

Logg inn