Hva trenger søsken?

I en travel hverdag kan søsken lett komme i skyggen av barnet med autisme/Asperger (som ofte er mer krevende). Behovet for vanlige opplevelser er ofte størst, men Indiana Resource Center for Autism har identifisert 11 andre vanlige behov, som vi oppsummerer her. Vi linker også til norske nettressurser om søskenproblematikk.
Indiana Resource Center for Autism er et amerikansk kompetansesenter som har utarbeidet mye informasjon og veiledningsmateriell om diverse autisme-relaterte temaer. I artikkelen «Siblings’ perspectives: some guidelines for parents» tar de opp søskenproblematikk. De har følgende tips til foreldre (husk at behovet for vanlige opplevelser er ofte mer pressende enn behovet for å prate, lære og bearbeide):

 1. Gi søsken jevnlige anledninger til å prate åpent og ærlig om hvordan de og resten av familien har det, uten at de selv må ta initiativ til samtalen.
  .
 2. Gi søsken forståelig informasjon om diagnosen. Det er ikke nok med én samtale og ferdig med det. Søsken trenger mer informasjon etter hvert som de utvikler seg og nye situasjoner dukker opp.
 1. Gi søsken oppmerksomhet og ros for hvem de er og hva de får til. Både små og store milepæler er noe å feire.
  .
 2. Gi søsken regelmessig tid alene med mamma og/eller pappa. Gi søsken din fulle oppmerksomhet – ikke vær fristet til å sjekke hvordan barnet med autisme/Asperger har det.
 1. Hjelp søsken til å utvikle gode strategier for lek og samspill med broren/søsteren som har autisme.
 1. La søsken få bestemme. De bør velge selv hvor involverte de er med broren/søsteren som har autisme og hvor mye ansvar de får.
 1. Hjelp søsken til å føle seg trygge. Søsken kan selvfølgelig bli redde når broren/søsteren er utagerende. De kan være redde for seg selv og andre men også for sine yndlingsleker og personlige eiendeler.
  .
 2. Vis søsken at det blir stilt krav til broren/søsteren. Alle kan hjelpe til hjemme på hver sin måte.
  .
 3. Gi søsken anledning til å bearbeide følelsene. Noen søsken trenger veiledning fra foreldrene eller andre tålmodige og forståelsesfulle voksne. Man kan spørre rådgiveren eller helsesøsteren på skolen. Man kan også snakke med fastlegen om henvisning til en psykolog. Tips: Se faktaboksen «Faresignaler for søsken
 1. Gi søsken anledning til å oppleve et «normalt» liv. De må få slippe at brorens/søsterens behov alltid står i sentrum. Søk gjerne avlastning og/eller støttekontakt for å skape tid til aktiviteter på søskens premisser.
 1. Gi søsken anledning til å bli kjent med andre i lignende situasjon. Bli kjent med andre familier gjennom Autismeforeningens foreldregrupper og familieaktiviteter. Det finnes også en lukket facebookgruppe som er rettet mot søsken til personer på autismespekteret.
 1. Hjelp søsken å finne ut hva de kan si til andre. Mange søsken er redd for å få spørsmål eller negative kommentarer fra medelever og andre. Det hjelper å være forberedt.

Link til inspirasjonskilden:
«Siblings’ perspectives: some guidelines for parents»
Til videre lesing om søsken med autisme: 
«Familiesituasjonen fra et søskenperspektiv: en søsters erfaringer»
«Søsken til autist: lever i to verdener»
Til videre lesing om søskenproblematikk generelt 
«Når barn er pårørende» (fra Barns beste)
«Ta barn på alvor nr. 8» (et hefte om søsken fra Voksne for barn)
«Søsken i fokus» (Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring)
«Hva kan foreldre og fagpersoner gjøre for søsken?» (Frambu)
«Søsken og søskenliv i familier med funksjonshemmede barn» (Frambu)
«Når barn har syke søsken: informasjon til foreldre» (fra BarnsBeste.no)
«Snakketøyet» (mye i samtaleguiden er relevant selv om den fokuserer på syke foreldre)

Videoer og radioinnlegg på nettet
«Hvordan er det å ha søsken med ASD» (kortfilm fra Autismeforeningen)
«Å ha en bror med autisme» (fra radioprogrammet «God helg,» NRK P1, 2. april 2016)
«Liv med autism: Se till mig som syskon är»
«What’s it like to have a sibling with autism» (kortfilm med lettlest engelsk tekst og tale)
Filmer og tv-programmer
«Min bror Kollokungen» (svensk barne-tv-serie)
«Barnet med det rare i» (norsk dokumentarfilm om en jente med autisme  – og hennes søster)
«The black balloon» (film om en tenåring som har en bror med autisme)
«Superbror» (en dansk film om en 10-åring som har en storebror med autisme)
Applikasjoner
«Meg også» (gratis applikasjon til IOS eller Android)
Tips: Følg med på Pinterest-siden «Søsken til barn med ASD.»  
 
 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer