Hva ønsker du at fylkeslaget skal prioritere i 2016?

Oslo fylkeslags styre arrangerer årsmøte onsdag kveld 17. februar 2016. På årsmøtet skal styret vedta hva vi skal prioritere i 2016, blant annet forslag fremmet av medlemmer bosatt i Oslo. Dessuten skal fylkeslaget vedta eventuelle forslag til saker til behandling på landsmøtet til Autismeforeningen i Norge i april, dvs. saker som angår alle medlemmer i Norge. Våre medlemmer har rett til å fremme forslag til saker. I følge Autismeforeningens vedtekter må forslag være sendt inn innen 10. januar. Benytt muligheten og sendt saker til oslo@autismeforeningen.no innen fristen.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer