Hva med oss? Hva med meg?

Familievernet er en spesialtjeneste som gir tilbud om behandling og rådgivning til alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien. Familievernkontorene holder kurs og gruppeveiledning i hele landet.

Spesielt relevant for foreldre til barn og unge i autismespekteret er Hva med oss?-kursene og Hva med meg?-kursene.

Se tilbudet her: https://www.bufdir.no/Familie/Kurs/?coursetype=-1&region=all

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer