Spørsmål og svar om årsmøtet

Akershus lokallag er en del av Autismeforeningen i Norge, en demokratisk organisasjon som drives av frivillig innsats. Styret står for daglig drift av lokallaget, men det er medlemmene som velger styret og setter prioriteringer. Dette gjøres på årsmøtet, som er lokallagets øverste styringsorgan. Årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen av mars, ifølge vedtektene.

NB: Pr. 2021 kalles laget et «lokallag» istedenfor et «fylkeslag.» Dette handler kun om en navnendring i vedtektene våre, som følge av fylkesreformen i Norge (Akershus er jo ikke lenger et fylke).

Hvem kan delta?

Alle medlemmer har rett til å møte på årsmøtet. Lokallaget kan kreve påmelding fra deltakerne. Alle over 15 år med gyldig medlemskap har talerett, forslagsrett og stemmerett på årsmøtet. Hvis du ikke allerede er medlem, les mer om medlemskap her og fyll ut registreringsskjemaet i dag! (Til info: foreningen bruker Skibladnir til registrering). Hvis du har spørsmål rundt medlemskap, betaling eller fakturering, ta kontakt med Autismeforeningens nasjonale administrasjon. Kontaktinformasjon finner du her.

Hva skjer på årsmøtet?

Årsmøtet er forholdsvis formelt, men det er likevel informativt og hyggelig å delta på. Her kan du treffe lokallagets engasjerte tillitsvalgte og lære mer om våre tilbud og planer. Du kan gjerne stille saklige spørsmål og komme med korte kommentarer når saksdokumentene legges frem.

Vi lover at ingen skal presses til å «melde seg til tjeneste» under valget. Ta gjerne kontakt på forhånd hvis du er interessert i et verv, slik at valgkomitéen kan ta en prat med deg.

Hvilke saker behandles på årsmøtet?

Årsmøtet skal behandle følgende saker hvert år ifølge vedtektene (vedtatt i april 2021):

 • Konstituering, herunder
  • Valg av 2 protokollførere
  • Valg av 2 stemmeberettigede representanter til å underskrive protokollen
  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av saksliste og dagsorden
 • Årsmelding for foregående år
 • Revidert regnskap avsluttet pr. 31.12 foregående år.
 • Revisors beretning
 • Budsjett for inneværende kalenderår
 • Innkomne saker
 • Valg

Kan medlemmer melde inn saker?

Absolutt, men husk at det ikke er anledning til å fremme saker på sparket under årsmøtet. Saker må meldes skriftlig: send en epost til akershus@autismeforeningen.no innenfor fristen.

Fristen varierer fra år til år fordi årsmøtedatoen varierer fra år til år. Følg med på facebook, vår nettside og/eller vårt nyhetsbrev for årets frist. I en travel hverdag er det ofte lett å gå glipp av slik informasjon, og derfor bør man sikte på å sende saker til oss i desember hvert år (hvis man har noe å melde).

Medlemmer kan melde inn saker av prinsipiell betydning og forslag som krever finansiering, bare for å nevne et par eksempler.

Saker som handler om enkeltmennesker behandles ikke på årsmøtet. Hvis du har en personlig utfordring eller spørsmål, hjelper vi deg gjerne, bare ikke under selve årsmøtet. Snakk med oss før/etter møtet eller på våre andre arrangementer og foreldretreff. Vi er også tilgjengelig på facebook, e-post akershus@autismeforeningen.no og på tlf. 414 21 202.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer