Program, høstseminar 2010 – AVHOLDT

Logo AiN.jpg


Program for Høstseminar 2010
Frogner grensehus i Sørum kommune
lørdag 30. oktober 2010, kl. 10-16

Gå til invitasjonen.

 

kl.  9.30    Registrering og kaffe/te.

kl. 10.00  "Individuell plan for skole og fremtid (IOP/IP) – i skrivebordet eller på
                 nettet?" ved Lars Ole Bolneset. 
Les mer om foredragsholderen her.

                 Foredraget vil fokusere på hvordan individuell plan kan brukes for å
                 fremme egne behov/ønsker og samarbeid mellom involverte parter. 

                 Temaet vil bli belyst med praktiske eksempler og aktuelle lovverk.
                 Alle som er tilstede vil bli oppfordret til dele sine erfaringer. 

kl. 12.00   Lunsj. Benytt anledningen til å treffe andre i samme situasjon og
                ta en titt i fylkeslagets bok- og brosjyresamling.

kl. 13.00  "Psykisk lidelse hos mennesker med ASD – Hva vet vi i 2010?"
                 ved Trine Lise Bakken. 
Les mer om foredragsholderen her.

                 Foredraget vil gi en innføring i:
                 – Forskjell på hverdagsvansker og psykisk lidelse
                 – Utredning
                 – Angst og depresjon: symptomer og behandling

kl. 14.30   Kaffepause.

kl. 14.50   Fortsettelse, "Psykisk lidelse hos mennesker med ASD –
                 Hva vet vi i 2010?" ved Trine Lise Bakken

kl. 16.00   Ferdig for dagen.

 


 

Om foredragsholderne:

 

Trine Lise Bakken er forsker ph.d / cand.san. og spesialsykepleier i psykiatrisk sykepleie. Hun er ansatt ved psykiatrisk avdeling for psykisk utviklingshemmede, PPU, ved Oslo universitetssykehus HF.

Hun har vært leder for prosjektet «Autisme og psykiske lidelser hos voksne» i regi av det nasjonale autismenettverket.

Bakken avsluttet nylig sitt doktorgradsarbeid som omfattet indikatorer på schizofrene psykoser, og kommunikasjon med mennesker med autisme, utviklingshemning og schizofreni.

 

Lars Ole Bolneset har embetseksamen i spesialpedagogikk og har grunnutdanning som førskolelærer.  I 2006 var han med på å etablere Ridderne AS (www.ridderne.no), hvor han fortsatt er ansatt.

Han har tidligere jobbet som rådgiver i Bærum kommune med hovedfokus på arbeid med Kap. 4A. og har deltatt i utarbeidelsen av Sosial- og helsedirektoratets rundskriv til Kap. 4A.

Han har vært ansatt i Habiliteringstjenesten i Akershus, og har lang erfaring i arbeid med utviklingshemmede, blant annet fra en spesialinstitusjon for autister som var en del av utevernet til Emma Hjorths Hjem.

Siden 1993 har han vært tolk og tilrettelegger for Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum (RGB) – en gruppe med utviklingshemmede som gir råd til Bærum kommune i
spørsmål som gjelder gruppen selv.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer