Høstfest

HØSTFEST

Det blir høstfest lørdag 7. november hos Ingrid og Paul. Vi gleder oss til denne festen som
etterhvert har blitt en tradisjon. Påmelding innen 1. nov. til Anders tlf.: 95216773.