Høstens nye kurskataloger

Oslo og omegn bugner av muligheter for alle som vil lære om autismespekter diagnoser og relaterte temaer. Her kommer en oversikt over høstens nye kurskataloger. Husk også å sjekke kalenderen vår med månedlige oversikter over eksterne kurs. 
Lokale kursholdere med fokus på autisme/Asperger:
Spiss kompetanseservice i Oslo tilbyr kurs om temaer knyttet til autismespekteret (i tillegg til veiledning og publikasjoner).
Spiss arrangerer 10 kurs/workshop i høst 2014, om alt fra tidlig utvikling til pubertet til voksenlivet. Se kurskatalogen her.
Nordvoll skole og autismesenter i Oslo er en bydekkende spesialskole. De tilbyr en «startpakke» med 7 innføringskurs både vår og høst. De tilbyr også temakurs, f.eks. om tegneseriesamtaler og sosiale historier 15. oktober. Foresatte deltar gratis. Se kurskatalogen her.


Kurs hos spesialisthelsetjenesten
Kapellveien habiliteringssenter i Oslo er en ideell virksomhet som er knyttet til Oslo universitetssykehus. Kursene er først og fremst rettet mot foreldre/instanser som mottar veiledning fra senteret, men det vil også være anledning for andre interesserte å melde seg på. Se kursoversikten til venstre her.
Glenne autismesenter i Horten er en del av Habiliteringstjenesten i Vestfold. Glenne tilbyr både innføringskurs og temakurs (for eksempel om skolenekting 8. oktober). Se kursoversikten her. Glenne arrangerer også en tre dagers konferanse på Storefjell i november.
HABU på Sykehuset Østfold i Fredrikstad arrangerer et kurs om tilrettelegging for barn med autisme, men de arrangerer også et kurs om retten til diverse stønader og tjenester. Se kursoversikten til høyre her.
Tips: Yrkesaktive foreldre kan få opplæringspenger for kurs arrangert av spesialisthelsetjenesten. De kan også ha rett til å få dekket reise- og oppholdsutgifter. Les mer her.


 
Andre kursarrangører
Bufetat arrangerer kurshelger med fokus på samliv og foreldres behov. ”Hva med oss?”(grunnkurs og
oppfølgingskurs) er utviklet spesielt for par som har barn med nedsatt funksjonsevne mens ”Hva med meg?” er et
lignende tilbud for aleneforeldre. Send påmelding før de populære kursene er fulltegnet!
Statped (Statlig spesialpedagogisk tjeneste) har 11 kontorsteder i avdelingen Sørøst og mange av disse holder kurs. Få kurs handler direkte om autisme/Asperger, men høstens Åpen dag på Statped og kurs om nettbrett i barnehager/skoler er populære uansett diagnose. Ta en titt i kurskalenderen.
Abilia er et firma som spesialiserer seg på hjelpemidler innenfor kognisjon, kommunikasjon, varsling og brytere/ betjeningsløsninger. De holder kurs om egne produkter. Se kurskalenderen her.
NAV tilbyr en del kurs, bl.a. om alternativ- og supplerende kommunikasjon og hjelpemidler. Se kurskalenderen her. Gå til kursoversikten her.
Dysleksi Norge er også foreningen for personer med språkvansker og/eller mattevansker. De tilbyr nettkurs om disse vanskene for forskjellige målgrupper (lærere/fagpersoner, foreldre, studenter og optikere). Se nettkursoversikten her.
 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer