Høstens nye kurskataloger

Oslo og omegn bugner av muligheter for alle som vil lære om autismespekter diagnoser og relaterte temaer. Her kommer en oversikt over høstens nye kurskataloger. Husk også å sjekke kalenderen vår med månedlige oversikter over eksterne kurs.


Lokale kursholdere med fokus på autisme/Asperger:

Spiss kompetanseservice i Oslo tilbyr kurs om temaer knyttet til autismespekteret. I høst 2015 inviterer de til kurs om alt fra frustrasjonsmestring (rettet mot ungdommer med diagnose) til skole. Kursene arrangeres som regel i Spiss sine lokaler på Kjelsås. Kart og veibeskrivelse finner du her. På den nye nettsiden til Spiss finner du både en kursoversikt, en nettbutikk og informasjon om veiledningstjenester.
Nordvoll skole og autismesenter i Oslo er en bydekkende spesialskole og er tilgjengelig med bil, buss eller t-bane. De tilbyr en «startpakke» med 7 innføringskurs både vår og høst. De tilbyr også diverse temakurs, og i mars arrangerer de Nordvollseminaret. Deltakere utenfor Oslo betaler kun 300 til 500 kroner pr. kurs. Se kursoversikten her.
Haukåsen skole i Oslo tilhører kompetanseenheten for gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og kommunikasjonsvansker. Skolens utadrettede virksomhet arrangerer kurs om Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), datatekniske hjelpemidler/programvare og tilrettelegging. Les mer her.


Kurs hos spesialisthelsetjenesten

Yrkesaktive foreldre kan få opplæringspenger for kurs arrangert av spesialisthelsetjenesten. De kan også ha rett til å få dekket reise- og oppholdsutgifter. Les mer her.
Kapellveien habiliteringssenter i Oslo er en ideell virksomhet som er knyttet til Oslo universitetssykehus. Senteret er cirka 10 minutters gange fra Storo t-banestasjon. Kursene er først og fremst rettet mot foreldre/instanser som mottar veiledning fra senteret, men det vil også være anledning for andre interesserte å melde seg på. Se kursoversikten til venstre her.
Glenne autismesenter i Horten er en del av Habiliteringstjenesten i Vestfold. Glenne tilbyr både innføringskurs og temakurs (for eksempel om Vermeulens metode for å fortelle om diagnosen). Se kursoversikten her.
HABU på Sykehuset Østfold i Fredrikstad pleier å arrangere relevante kurs men vi finner ingen informasjon om kurs i høst 2015 på HABUs nettside.


Andre kursarrangører

Bufetat arrangerer kurshelger med fokus på samliv og foreldres behov. ”Hva med oss?”(grunnkurs og oppfølgingskurs) er utviklet spesielt for par som har barn med nedsatt funksjonsevne mens ”Hva med meg?” er et lignende tilbud for aleneforeldre. Les mer i brosjyren eller på www.bufdir.no. Send påmelding før de populære kursene er fulltegnet!
Statped (Statlig spesialpedagogisk tjeneste) har 11 kontorsteder i avdelingen Sørøst og mange av disse holder kurs. Foreløpig er det ingen kurs i høst 2015 som handler direkte om autisme/Asperger, men Statped et bredt kurstilbud. Hva med et kurs om norsk med tegnstøtte (tegn-til-tale) eller ADHD-lignende atferd i barnehagen? Den årlige konferansen om spesialpedagogikk og teknologi kan også være fristende. Ta en titt i kurskalenderen for å finne andre spennende kurs.
Abilia er et firma som spesialiserer seg på hjelpemidler innenfor kognisjon, kommunikasjon, varsling og brytere/ betjeningsløsninger. De holder kurs om egne produkter. Se kurskalenderen her.
NAV tilbyr en del kurs, bl.a. om alternativ- og supplerende kommunikasjon. De mest relevante kurs finner du i kategorien «Hjelpemidler og tilrettelegging.» Andre typer kurs finner du i kursoversikten her.
Dysleksi Norge er foreningen for personer med lese- og skrivevansker, språkvansker og/eller mattevansker. De tilbyr nettkurs om disse vanskene for forskjellige målgrupper (lærere/fagpersoner, foreldre, studenter og optikere). Se nettkursoversikten her.
Utdanningsforbundet. Utdanningsforbundet er Norges nest største fagforbund og har medlemmer fra alle deler av utdanningsfeltet, fra barnehage til universitet og høgskole. De arrangerer mange åpne kurs. Se kursoversikten her.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer