Høsten 2012

Informasjon om aktiviteter i foreningen høsten 2012

Vi ønsker å informere om hva som skjer i foreningen denne høsten og håper dette kan være både til glede og nytte for medlemmene . 

Kafetreff

Vi møtes på Hong Kong Restaurant kl . 19.00. Fast møtedag siste tirsdag i måneden.   

Ungdomsgruppa

Andre tirsdag i måneden. Varierende møtested. Førstkommende treff er den 11. september kl. 18.00 med bowling og Pizza i Arendal. Målgruppa her er ungdom i aldersgruppa 12-18 år.

Unge Voksne Gruppe (under etablering)

Treff samme tid og sted som kafetreffene. Så får vi se hvordan det utvikler seg. Målgruppe fra 18 –   ca. 30 (?) år.

Ponniridning

Planlegges gjennomført  annenhver søndag.  Interesserte kan i første omgang henvende seg til Anne Helene Bøe, tlf. 95173235 for påmelding. Opplegget blir tilpasset gruppen avhengig av hvor mange interesserte det blir.

Seminar

Forelesning om forhold rundt asperger. Nærmere info kommer senere.

For øvrig setter vi stor pris på eventuelle tilbakemeldinger, forslag til hva vi kan gjøre eller andre henvendelser rundt vårt arbeid. Send mail eller kontakt oss.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer