Hjem

Muntlig høringssvar om menneskeretter for personer med utviklingshemming – Det handler om å bli hørt og sett

31. januar 2023

Kjære Komiteen, takk for vi fikk komme.

Det har vært en dag med viktige innlegg, som vi stiller oss bak.

Autismeforeningens medlemmer er personer på hele autismespekteret, med og uten utviklingshemming. Har du møtt en med autisme så har du møtt en med autisme.

Vi vil begynne med en glad melding: arbeidsinkluderings modellen HELT MED fungerer, tilbakemeldingene vi får er at Arbeidstakere med autisme opplever at de er inkludert, bidrar og er til nytte. Modellen gir både arbeidstaker, arbeidsgiver og kollegaer den støtte og tilrettelegging som er nødvendig for å kunne delta aktivt i arbeidslivet, det beriker alle parter og er en god samfunnsinvestering. Ain ber regjeringen om å satse og styrke HELT MED slik at enda flere kan oppleve å mestre arbeidslivet.  

NOU 2020. 1 Tjenester til personer med autismespekter forstyrrelser og Tourettes syndrom ble overlevert daværende regjering for snart 3 år siden,  den er dessverre blitt liggende ganske stille i skuffen, og vi oppfordrer komiteen til å se nærmer på denne.

Det finnes mange utredninger og rapporter som sier at det å leve med og sammen med personer med funksjonsnedsettelser ikke har livskvalitet og muligheter på LIK Linje.

Slik det er nå, strever mange med å finne frem i hjelpeapparatet, bruker mye tid på søknader og få tilgang på hjelp. NOU 2020 1 viste som på lik linje at det er store ulikheter, store gap i faglig kunnskap og det er bekymringsfullt at det til stadig spares inn på ressurser hos en gruppe som allerede har lite.

Selv om det heter seg at det er behovet som utløser hjelpetiltak, så vet vi at det ofte er ikke tilfellet. Personen og familien opplever at hjelp er diagnosestyrt.

Vi vet autisme diagnosen kan være diagnose overskyggende for videre utredning, som utviklingshemming, psykiske og somatiske diagnoser. Personer med autisme og utviklingshemming er ekstra sårbare, de er sårbare for å bli misforstått, de oppleves som for krevende for tjenestene, og faller mellom stoler.

Tidlig innsats og rett hjelp til rett tid, er avgjørende for god livskvalitet for hele familien, det er avgjørende med individuelt tilrettelagte tjenester, forutsigbare og med kontinuitet.

Tverrfaglige og kunnskapsbasert hjelp i et livsperspektiv.

Det er helt nødvendig med handling nå, en aktiv politikk fra regjeringen som utøves der vi bor.

Det er nødvendig å snu i politikken i kommune Norge, større enheter gir uhelse. Politikken må være at man gjennom hele livet skal kunne ha valg på å være en del av lokalsamfunnet, på lik linje, med mulighet til å nå sitt potensielle jeg.

Vi må ruste samfunnets slik at man ikke blir utslitt av å være i kontakt med tjeneste apparatet som NAV og kommune. Både økonomisk, men også i form av god støtte, opplæring og oppfølging.

Barn, unge, voksne, eldre og familiene rundt må kunne vite at man kommer inni livet som en resurs og kan forlate livet med verdighet.

Autismeforeningen i Norge sine medlemmer har forventninger om at melding 8 menneskerettigheter med utviklingshemming. – det handler om å bli sett og hørt fører til at det blir lettere og bedre tilgang til tjenester uansett hvor man bor og at samfunnet gjør det slik.

Medlemmene våre har en forventning om at CRPD blir inkorporerte inn i menneskerettighets loven, slik at vi kan oppnå varig god livskvalitet i et mangfoldig samfunn.

Vi ønsker dere lykke til i videre arbeid.

Les mer om høringen her

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer