Hjem

Høringssvar: forslag til endringer i regelverket for sykepenger og omsorgspenger

23. mai 2022

Autismeforeningen i Norge takker for muligheten til å sende inn høringssvar til arbeids- og inkluderingsdepartementet. Vi har lest høringsnotatet og har følgende kommentarer.

Behold forskriften om utvidet rett til omsorgspenger
Et av de mest kritikkverdige funnene i riksrevisjonens rapport om helse- og omsorgstjenester til barn og unge med funksjonsnedsettelser var at familiene selv må ta stort ansvar for å få hjelp og koordinere tjenestene. Ved å innføre behovsprøving for alle blir dette enda en prosess som foreldre til barn med funksjonsnedsettelser må følge opp. Mange av våre medlemmer blir utslitt, sykemeldt og uføre av å gang på gang måtte bevise at de trenger de tjenestene de faktisk har rett på. Forskriften om utvidet rett til omsorgspenger er ett av få unntak hvor en autismediagnose nærmest automatisk gir tilgang til denne rettigheten uten slitsomme runder med behovsprøving. Å fjerne forskriften høres avbyråkratiserende ut, men det vil i virkeligheten føre til langt mer jobb både for saksbehandlerne og for foreldrene som har behov for utvidet rett til omsorgspenger.

Autismeforeningen vil foreslå at listen i forskriften utvides for å inkludere flere diagnoser. Et annet punkt som kan legges til på listen er at alle som bruker minst to tjenester, eller må delta på ansvarsgruppemøter i skole eller barnehage, automatisk får utvidet rett til omsorgspenger.

Positive til forenklinger og tydeliggjøring av praksis
De øvrige endringene som er foreslått ser ut til å gjøre regelverket mer fleksibelt og brukervennlig. Det er svært viktig for våre medlemmer og noe vi setter stor pris på.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer