Høringssvar – tvangslovutvalget

8. november leverte Autismeforeningen i Norge (AiN) høringssvar til oppfølging av forslagene fra tvangslovutvalget.

AiN mener:
En større lovreform bør avvente til CRPD er inkorporert i Menneskerettsloven. En stor lovreform som vil binde opp store ressurser over lang tid må være fremtidsrettet og basert på våre menneskerettslige forpliktelser. Forslaget til felles tvangslov innfrir ikke dette. 
 

Vi har levert et felles høringssvar med «En sammenslutning av arbeidsgiver og interesseorganisasjoner» på dette punktet.

Ved siden av dette har vi levert vårt eget høringssvar.  

Debatten om tvang har i det siste vektlagt skadene det fører med seg når tvang ikke er iverksatt som middel for å forhindre alvorlige voldelige og kriminelle handlinger til skade for både person og samfunn. For Autismeforeningen dreier spørsmålet seg i stor grad om hvordan vi kan bygge et samfunn hvor tvang i realiteten iverksettes som et siste tiltak. For å få det til må materielle-, bemannings- og kunnskapsressurser være på plass, og nasjonalt forankrede tilsyn og kompetanseenheter ha mandat og være i stand til å holde oversikt på alle nivå. Geografi skal ikke være en faktor som spiller inn på hvor mye tvang tjenestebrukere blir utsatt for. Tjenesteytere må besitte ferdigheter i kommunikasjon som også når personer med andre uttrykksformer og språklige ferdigheter. Lav-affektiv tilnærming, positiv atferdsstøtte (PAS)1, bidrar til deeskalering av utfordrende atferd hvor målet er mindre bruk av tvang og makt. Dere kan lese hele høringssvaret til AiN her 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer