Medlemskontingent

Takk for at du ønsker å bli medlem i Autismeforeningen.

Vi tilbyr to typer medlemskap:
-Hovedmedlemskap for 400 kr/ per år: Dette er et personlig medlemskap for alle over 15 år. Medlemskapet gir automatisk medlemskap i fylkeslaget der du bor. Medlemskapet inkluderer et abonnement på medlemsbladet «Autisme i dag».

-Husstandsmedlemskap: Dette er et personlig medlemskap for alle uansett alder. Medlemskapet registreres med fødselsår og adresse og må være tilknyttet et eksisterende hovedmedlem registrert på samme adresse (det kan ikke tegnes alene). Medlemskapet koster 50 kr pr/år pr husstandsmedlem.

I Hordaland skal det lønne seg å være medlem, derfor praktiserer vi differensierte priser på våre aktiviteter.
For å benytte medlemspris må alle deltagere være hovedmedlem eller husstandmedlem.

Bli medlem i dag!

Top