HOLDT INNLEGG FOR POLITIKERNE

Torsdag 10. januar holdt representanter fra styret i Autismeforeningen i Hordaland et innlegg under komite for helse og sosial sitt seminar om tjenester til utviklingshemmede.

Seminaret til bystyrekomiteen ble arrangert i forbindelse med at Byrådsavdeling for helse og omsorg har lagt frem en ny plan for tjenester til utviklingshemmede for perioden 2018 til 2028.

Planen har vært på høring og skal snart til endelig politisk behandling i bystyret.

Stort engasjement 
Under seminaret var Teatersalen i Bergen Rådhus fylt til randen av politikere, administrasjon, organisasjoner og pårørende. Det er tydelig at interessen for og engasjementet rundt planen er stort.

Vi i Autismeforeningen i Hordaland skrev et omfattende høringssvar til planen.

Vi mener planen er meget god og ambisiøs, spesielt er satsingen på boliger for å fjerne boligkøen positiv. Samtidig mener vi at planen har noen mangler. Vår største bekymring er at den ikke omfatter personer med nedsatt funksjonsevne som ikke er utviklingshemmet, for eksempel mennesker med autisme. Denne gruppen har i dag et altfor dårlig tilbud.

I innlegget vårt fokuserte vi mest på dette, samt behovet for kompetanse på autisme i tjenestene i Bergen kommune.

Se hele innlegget her: Seminar om tjenester til utviklingshemmede 10. januar 2019 – 2

Vi opplever at vi fikk god respons på innlegget. Vi kommer til å forsette å ha et tett samarbeid med politikerne og administrasjon i Bergen kommune for å sikre at barn, unge og voksne med autismespekterlidelser skal få et best mulig tjenestetilbud fremover.

Elisabeth Johansen og Kristin Hauge Klemsdal

Elisabeth Johansen, Kristin Whitehouse og Kristin Hauge Klemsdal

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer