Helgesamling 11.-13. august i Sande på Stadlandet ER AVLYST PGA dårlege verprognosar

Her er plakaten om helgesturen til Sande på Stadlandet.

Håpar at så mange som mogleg blir med på ein enkel campingtur.

Påmelding innen 7. august til sjf@autismeforeningen.no (sei frå kor mange de er og om du treng straum )

helgesamling stadlandet 2017