Haustseminar 2012 Invitasjon

Tradisjonen tru inviterer vi også i år til haustseminar. Tema i år vert ei vidareføring av tema på årsmøtet, med fokus på vaksne/unge vaksne diagnosebærarar og rett og behov for tilpassa aktivtet/arbeid.

Stad: Vestnes fjordhotell

Dato: 13. og 14. oktober 2012

 

Laurdag 13:

09.30 – 10.00           registrering

10.00 – 12.00           fagdel v/ Ellen Langnes, Meistrings- og læringssenteret

                        Rettigheter knytt til tilpassa aktivitet, fokus på meistring og kvardag

12.00 – 13.00           lunsj

13.00 – 15.00           fagdel v/ Hamna Dagsenter

Dagsenteret har vore i drift i over 20 år, og har lang og brei kompetanse når det gjeld eit tilpassa tilbod til personar med store og samansette hjelpebehov. Dei har brukar i fokus, og mange erfaringar med vår brukargruppe.

15.00 – 17.00           summing og workshops

19.00              middag og sosialt samkome

 

Søndag 14:

08.00 – 10.00           frukost og utsjekking

10.00 – 12.00           fagdel v/ Vestnes Kommune

Vertskommuna for årets haustseminar er ei føregangskommune når det gjeld å serve menneske med funksjonshemmingar. Dei vil sette fokus på kommunens plikt til å medverke til eigen bustad eller bufellesskap

12.00 – 13.00           vidareføring av workshops

13.00 – 14.00           lunsj og avslutning

 

Då håpar vi at mange vil kome til det vi trur vil vere ei spanande, lærerik og motiverande helg, der vi har håpar å kunne styrke kvarandre i den vidare ferda.

Påmeldingsfrist: 1. oktober 2012

til Helga Iren Kvien på

helgairen@yahoo.no«>helgairen@yahoo.no ,

adresse: Mylnevn 21, 6100 Volda eller

telefon 99389992

 

Pris:

Medlem: 500,- kr

Ikkje-medlem: 1700,- kr

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer