Haustseminar 13-14. okt på Vestnes Fjordhotell

Gode tilbakemeldingar frå deltakerar på haustseminaret for 2012, den 13-14. okt på Vestnes Fjordhotell. Aktuelle tema og eit godt opphold gjorde seminaret til ei god og nyttig oppleving.

Haustkonferanse 13-14okt-2012-web

Engasjerte deltakere då Ellen Langnes frå Meistring-og Læringssenteret hadde sin fagdel på laurdag. Ho hadde foredrag om rettigheter knytt til tilpassa aktivitet, fokus på meistring og kvardag.

 

 

 

 

 

1Haustkonferanse 2012-web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiar i Fylkeslaget M&R Helga Iren Kvien overrekker Ellen Langnes  blomster for godt gjennomført foredrag.

 

2Haustkonferanse 2012-web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan Vestnes var vertskommune for Haustseminaret var det naturleg å be Helene Brendeløkken,Leiar for Barne og Ungdomstenestene i Vestnes. Ho hadde ein fagdel med «Kommunens plikt til å medverke til eigen bustad eller bufellesskap». Ein stor takk til Helene for at ho alltid stiller seg positiv til å bidra med så viktig forebyggjande arbeid.

 

Ellers bidrog  Ståle Tangen, Helga Iren Kvien og Roger Rishaug fra styret i fylkesslaget  med aktuelle tema i løpet av seminaret

Vi takkar til slutt alle deltakere for ei lærerik og trivelig helg

Med helsing styret