Har du erfaringer fra arbeidslivet eller med bruk av støtteordninger fra NAV du ønsker å dele med oss?

SINTEF og Universitetet i Nordland er nå i gang med et forskningsprosjekt om arbeidsliv og transport, der vi blant annet ønsker å belyse hvilken rolle transport spiller for den enkeltes arbeids- og karrieremuligheter.

I prosjektet skal vi også belyse bruk av eksisterende støtteordninger, hvordan de oppleves av brukerne, hvilken rolle ordningene spiller for arbeidsdeltakelse og hvilke funksjonskrav ordninger oppfyller/ikke oppfyller. Vi håper derfor at alle med eller uten erfaringer fra arbeidslivet kan tenke seg å delta i denne undersøkelsen, dele sine erfaringer og gi innspill til mulige forbedringer. Alle som deltar i spørreundersøkelsen er med i trekningen av 5 gavekort à 1000 kr.

Det tar inntil 30 min å besvare undersøkelsen. Du finner den ved å benytte denne lenken: https://response.questback.com/stiftelsensintef/sam-t/

Dersom du ønsker å gjennomføre undersøkelse per telefon kan du ta kontakt på e-post. Prosjektet er finansiert gjennom NAVs forsøksmidler for arbeid og velferd (FARVE). Prosjektet avsluttes 31.mai 2015.

For informasjon, besøk prosjektet nettside www.sintef.no/samt eller kontakt prosjektleder Kristin Ystmark Bjerkan på e-post kristin.ystmark.bjerkan@sintef.no.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer