Håndbok til støtte for rusbehandling

Pasienter med samtidig Asperger syndrom og ruslidelse har den samme rett til individuelt tilpasset rusbehandling som andre pasienter. En håndbok om behandling av personer med Asperger syndrom og rusproblemer som ble lansert i begynnelsen av mai, kan øke forståelsen av slike underliggende problemer og øke effekten av rusbehandling for de det gjelder.

​Fjerde mai ble håndboka presentert for fagmiljøer ved Oslo universitetssykehus og Autismeforeningen. Den er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonal kompetansetjeneste TSB (NK-TSB), Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) og Seksjon ruspoliklinikker ved Oslo universitetssykehus og med medvirkning fra blant andre Autismeforeningen.

Les mer på OUS sine sider >>

Elektronisk versjon av Håndbok for samtidig Asperger syndrom og rusproblem

Dersom du ønsker å få tilsendt håndboken i posten, ta kontakt med Nasjonal kompetansetjeneste TSB,
Oslo Universitetssykehus. E-post: tsb@ous-hf.no, eller tlf 469 59 791.

Håndboka er gratis og blir fritt tilsendt.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer