Håndbok for arrangører av bevegelsesgrupper for autister.

Du finner veiledningen her.

Utarbeidet av Oslo fylkeslag av Autismeforeningen og Norges Idrettshøgskole.

Støttet av Extrastiftelsen og Unicus AS.

Håndboken er til fri benyttelse av alle interesserte.