Gutt med asperger syndrom?

Helseetaten i Oslo kommune og lærings- og mestringsenteret – barn og unge (LMS – barn og unge) ved Oslo Univeritetssykehus inviterer til guppesamlinger der gutteri alderen 12-14 år kan møtes.

Invitasjonen kan du se her.