Gratis webinarer om hvordan leve med ASD i koronatiden

Koronatidene har vært svært utfordrene. Strukturen i samfunnet og hverdagen til den enkelte er plutselig preget av uforutsigbarhet. Mange tiltak er redusert og ikke alle får den oppfølgningen de har krav på fra kommunen.

Vi har i samarbeid med spesialpedagogene i SPISS laget tre ulike webinarserier om hvordan leve med autismespekterdiagnose (ASD) i koronatiden for følgende grupper:

  • For foreldre til barn med ASD. Webinaret er delt opp i tre deler, og vil ha temaene struktur, forutsigbarhet og motivasjonssystemer i koronatiden. Hver del varer i ca. en time og vil inneholde tre bolker.
  • For søsken til barn med ASD. Webinaret er delt opp i tre deler. Hver del varer i 1 time, og vil blant annet inneholde 1-2 samtaler med inviterte søsken for hver gang. Det åpnes opp for spørsmål og kommentarer fra deltakerne. Webinaret er beregnet for ungdomsskolealder og oppover.
  • For voksne med ASD. Webinaret er delt opp i tre deler, og vil ha temaene endringer, helseangst og sosialt liv. Hver del varer i ca. en time og vil inneholde tre bolker.

Mer informasjon og påmelding på: https://ainwebinar.no/

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer