GOD JUL OG GODT NYTTÅR!

Styret i Autismeforeningen i Norge, Telemark
lokallag ønsker alle våre medlemmer en riktig GOD
JUL og GODT NYTTÅR.

Vi takker for et år fylt av gode minner, og mange hyggelige
sammenkomster. Vi er veldig takknemlige for alle hyggelige
tilbakemeldinger, og for at dere benytter dere av de
aktivitetene vi arrangerer.
Nå ser vi frem til nytt år, med nye oppgaver i samarbeid med
dere.
Hilsen Helene, Monica, Synnøve, Rob, Torild, Fred Ronny,
Hanne, Jørann og Anita