Garderobe i Førdehuset og det nye inntakssystemet til vidaregåande skule

Me i styret har i det siste jobba med 2 saker som medlemmer har teke opp.

Den fyrste saka er garderobeforholda i Førdehuset som er oppattbygd etter brannen.

Den andre saka er den nye inntaks rutinene til vidaregåande skule der vedleggskjema 1, 2 og 3 blir borte og svært «få» skal bli tekne inn på særskilt i forhold til tidlegare. I denne siste saka har vi fått svar frå fylkeskommunen. Fylkes politikarane har og hatt brevet opp i utvalet. Men vi har ikkje fått noko tilbakemelding derfrå. Me i styret kjem til å jobbe vidare med saka framover våren og hausten.

Legg med breva og svara som vedlegg.

brev til fylket opplæring

mangler ved offentlig bad Førdehuset 1

Svar – Nytt inntakssystem i vidaregåande skule

Verktøykasse for tillitsvalgte

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer