Fylkesårsmøte i Autismeforeininga i Sogn og Fjordane  

Dato:   12.02.2018,

Stad: På Møterommet til Essoen på Skei, kl. 18.30 til 20.30.

Me startar årsmøtet med felles måltid på Esso stasjonen kl. 17.30. Gratis for medlemmer.

 

Sakliste:

Sak 1:    Godkjenning av sakliste og innkalling

Sak 2:    Val av møteleiar

Sak 3:    Val av referent

Sak 4:    Val av to personer til å skrive under møteboka.

Sak 5:    Årsmelding

Sak 6:    Rekneskap 2017

Sak 7:    Budsjett 2018

Sak 8:    Val

Sak 9:    AKTIVITETSPLAN 2018

Sak 10: Eventuelt andre saker

 

Frist for innsending av saker er  5. februar 2018.

 

Vel møtt!

Gunn Sande

–          Leiar   –

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer