Fylkeslagets boksamling

Fylkeslaget har en fin boksamling som brukes til utstillinger og til opplæring av tillitsvalgte og likemenn. Nedenfor finner du en oversikt over bøkene, med linker til innholdsfortegnelser.     

Vi har dessverre ikke kapasitet til å drive med utlån av bøker. Sjekk heller med biblioteket i kommunen. Selv om de ikke har boka du leter etter, kan de likevel prøve å ordne fjernlån fra et annet bibliotek.  

Nyere bøker kan vanligvis kjøpes via diverse nettbokhandler, og Spiss forlag selger egne bøker. Autismeforeningen selger også en del bøker, og det har vi notert i bokbeskrivelsene nedenfor, hvor det er aktuelt. Noen få bøker kan nedlastes gratis, og det har vi også notert. 

Ta kontakt med oss hvis du har en bok som du ønsker å donere til samlingen vår.    


I omvendt kronologisk rekkefølge (flere bøker finner du i «Bøker kjøpt i 2013» og «Nye bøker i samlingen«):
«KAT-kassen» av Tony Attwood m.fl.  Fylkeslaget har den danske versjonen fra 2002.  KAT-kassen er en perm som inneholder skjemaer og visuell støtte, med fokus på selvforståelse, sosial kompetanse og atferd.  Oversikt over innholdet finner du i menyen til venstre her. Bestilles fra Cat-Kit.com ApS.    
«Annerledes:  En samling tekster av barn, unge og voksne med autismespektertilstander» (2011). Utgitt av Spiss forlag.  Les vår bokanmeldelse her eller gå direkte til innholdsfortegnelsen.
«Hinderløype: Foreldre, barn og funksjonshemming» (2011) av Lars Grue. Utgitt av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Les boka i pdf-versjon her eller bestill den fra Bufetat.  
«Jakten på sannheten om Asperger syndrom» (2011) av Gustav Koi.  Utgitt av Spiss forlag.  Les vår bokanmeldelse her eller gå direkte til innholdsfortegnelsen
«S for skikk og bank: ting som er greit å vite når du har flyttet hjemmefra» (2011). Utgitt av DnB NOR. Bla i boka på skikkogbank.no
«Barn og unge med Asperger syndrom i skolen» (2010) av Roar Engh. Gå til innholdsfortegnelsen.
«Oppfølging av barn og unge med Asperger syndrom» (2010).  Undertittelen er «Anbefalinger for god praksis i spesialisthelsetjenesten.»  Utgitt av Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Sør-Øst.  Les heftet på RFAs nettside her
«Spiss ukeplankalender» (2010) av Torill Fjæran-Granum. Foto: Ellen Ekevik. Kalenderen har ikke en innholdsfortegnelse.  Den inneholder forskjellige uskrevne sosiale regler hvert år, men har samme format. Se bilder og tekst fra 2013-utgaven.   
«Så godt:  Kokebok trinn for trinn» (2010) av Anne Gro Innstrand og Sølvi Linde.  Gå til innholdsfortegnelsen.  
«Støttemateriell for god praksis» (2010) av Espen Ursin og Knut Slåtta. Statped skriftserie nr. 85. Undertittelen er «Teambasert arbeid for å skape materiell som bidrar til forbedret livskvalitet for mennesker med omfattende funksjonsnedsettelser». Les heftet på Statpeds nettside.
«Utfordringer og undringer» (2010) av Ellinor Hjelmervik, red. m.fl:  en samling spesialpedagogiske artikler fra Statped Vest (2010) av Ellinor Hjelmervik, red. M.fl.  Statped skriftserie nr. 98.  Les vår bokanmeldelse eller gå direkte til innholdsfortegnelsen på side 16
Ansatte med Asperger syndrom: en praktisk guide (2009) av Prospects og The National Autistic Society. Til norsk av Torill Fjæran-Granum. Gå til den originale innholdsfortegnelsen (på engelsk).   
Masteroppgaven «Autismespekterdiagnoser» (2009) av Allis Iren Granberg.  Undertittelen er «Foreldres evaluering av den diagnostiske prosessen.  Veien til diagnosen.»  Gå til innholdsfortegnelsen
«Kristin og de andre» (2009) av Ellen Kleven og Tone Rugset.  Statped skriftserie nr. 73.  Gå til innholdsfortegnelsen.  
«Martins verden» (2009) av Martin Møller-Nordbye.  Utgitt av Hertervig forlag.  Gå til innholdsfortegnelsen..  
«Aktivitetsplaner for barn med autisme» (2008) av Lynn E. McClannahan og Patricia J. Krantz. Undertittelen er «Trening av selvstendig atferd.» Utgitt av Gyldendal. Gå til innholdsfortegnelsen.
«Barn og unge med Asperger-syndrom i skolen» (2008) av Jon Magne Tellevik m.fl.  Heftet er en del av et prosjekt i tiltaksrettet arbeid.  Utgitt av Autismeenheten.  Last ned boka fra Autismeenhetens nettside (gratis).  
«Jeg er noe helt spesielt» (2008) av Peter Vermeulen, redaktør.  Undertittelen er»Psykoedukasjon for mennesker med autisme og Asperger syndrom».  Utgitt av Universitetsforlaget.  Gå til innholdsfortegnelsen.
«Jungelhåndboka» (2008) av Tove Eikrem. Utgitt av FFOs rettighetssenter. Boka oppdateres hvert år. Les fjorårets utgave her eller bestill den nyeste utgaven her. Tips: Les mer om rettigheter i artikkelen «Ikke tråkk på oss
Kartlegging av arbeidsferdigheter (2008) av Torill Fjæran-Granum. Undertittelen er «Et kartleggingsintervju med veileder.» Utgitt av Spiss forlag. Gå til innholdsfortegnelsen.
«Sensorisk profil sjekkliste revidert» (2008) av Olga Bogdashina.  Utgitt av Spiss forlag som en del av boka «Persepsjon hos Personer med Autisme og Asperger Syndrom. Ulike sensoriske Erfaringer, Ulike Perseptuelle Verdener». Gå til en bokanmeldelse.    
«Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen» (2008) av Bodil Mørland, redaktør. Utgitt av Kunnskapsdepartementet. Les heftet i pdf-versjon her.  
«Autisme/Asperger syndrom: Hva betyr det for meg?» (2007) av Catherine Faherty. Utgitt av Spiss forlag. Bla i den nyeste utgaven på engelsk, «Autism: What does it mean to me?.»
«Hva kan jeg fortelle deg om Asperger syndrom?« (2007) av Jude Welton. Undertittelen er «En guide for venner og familie.» Utgitt av Kommuneforlaget. Bla i den engelske versjonen, «Can I tell you about Asperger syndrome?»
«Inn med idiotene» (2007) av Kamran Nazeer. Undertittelen er «Hvordan vi lærte å forstå verden.» Utgitt av Pax forlag. Ble i den engelske versjonen, «Send in the idiots.» 
«Mitt eget hjem:  En guide for deg som skal flytte hjemmefra» (2007) av Torill Fjæran-Granum. Utgitt av Spiss. Gå til innholdsfortegnelsen. 
«Asperger syndrom. Informasjon for ungdom og voksne» (ca. 2006) av Torill Fjæran-Granum. Utgitt av Spiss. Gå til innholdsfortegnelsen
«Barn og ungdommer med Asperger-syndrom» (2006) av Harald Martinsen m.fl.  Undertittelen er «Prinsipper for undervisning og tilrettelegging av skoletilbudet».  Utgitt av Gylendal forlag.  Gå til innholdsfortegnelsen.  
«Biologiske prinsipper for kulturalisering» (2006) av Stephen von Tetzchner m.fl. (red.).  Utgitt av Universitetet i Oslo.  Gå til innholdsfortegnelsen.  Kan bestilles her
«Hva bør du vite om gluten- og kaseinfri kost til barn med autisme?» (2006). Utgitt av Sosial og helsedirektoratet. Les heftet i .pdf-versjon her.
«Hva er hva?» (2006) av Torill Fjæran-Granum.  Undertittelen er «Om tilbud og tiltak for mennesker med autismespekterforstyrrelser.  En guide for foreldre og andre.» Utgitt av Spiss.  Utgaven i samlingen vår mangler innholdsfortegnelse, men heftet dekker følgende på en kort og oversiktlig måte:  filosofier (diverse retninger innenfor menneskesyn/verdier), program (helhetlige opplærings- og behandlingsprogrammer), metoder (arbeidsmåter som kan benyttes i kombinasjon), hjelpemidler (gjenstander, materiell eller tiltak som bidrar til å bedre funksjonsevnene) og litteraturliste.    Delen om metoder er lengst (8 sider).  Gå til nettbutikken til Spiss forlag for en beskrivelse av heftet. 
«Håndbok for forandrere» (2006) av Eva Dønnestad og Marit Sanner. Utgitt av Forandringsfabrikken forlag. Gå til innholdsfortegnelsen. Kan bestilles her.
«I randsonen» (2006) av Hanne Jahnsen m.fl.  Undertittelen er «Forekomst og organisering av smågruppetiltak for elever på ungdomstrinnet som viser problematferd og lav skolemotivasjon.»  Utgitt av Lillegården kompetansesenteret på oppdrag for utdanningsdirektoratet.  Les boka i pdf-versjon her.
«Jenny + Blå» (2005) av Heidi Kahrs.  Utgitt av Heidilines.  Boka er en eksempel på tilrettelagt litteratur (illustrert, lettlest og med Bliss symbolspråk).  Les beskrivelsen her
«Å undervise en elev med Asperger syndrom» (2005) av Berit Hernar.  Undertittelen er «Eksempler på en pedagogisk tilrettelegging og forebygging av psykiske vansker.»  Fylkeslaget har to eksemplarer.  Les boka i pdf-versjon her.   
«Kartlegging» (2004) av Inger Lamache m.fl.  Nordvoll skole og autismesenter hefte nr. 5.  Gå til innholdsfortegnelsen.
«Tilrettelegging for utvikling og mestring av sosiale ferdigheter for elever med Asperger syndrom i vanlig skole» (2003) av Torhild Linnea Reigstad. Gå til innholdsfortegnelsen
«Verktøykassen» (2003) av Terje Nærland m.fl.  Undertittelen er «Habiliteringsarbeid for barn med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser i Buskerud.» Utgitt av Autismeenheten. Kapittel 5 inneholder en mal for hvordan man kan samle informasjon om brukeren i en «kompetansemappe.» Les heftet i pdf-versjon her
«Den «forbudte» sorg» (2002) av Gurli Fyhr.  Undertittelen er «Om forventninger og sorg omkring det handicappede barn.»  Utgitt av Komiteen for sundhedsoplysning. Gå til innholdsfortegnelsen. 
«Menneskeverd:  Funksjonshemmet i Norge» (2. utgave 2000) av Eifred Markussen, redaktør.  Utgitt av Gyldendal Akademisk.  Gå til innholdsfortegnelsen
«Barn med autisme – korleis legge til rette for undervisning» (1997) av Wenche Fossen. Undertittelen er «Ein studie av det pedagogiske innhaldet ved Boston Higashi School, med spesiell vekt på bruken av fysisk fostring i opplæringa.» Utgitt som hovedfagsoppgave i pedagogikk ved Norsk Lærerakademi. Gå til innholdsfortegnelsen
«Fra ingen til en:  Ut av autismens verden« (1995) av Donna Williams.  Utgitt av Pax forlag.  Bla i den engelske utgaven, «Somebody Somewhere.»
«Asperger syndrom» (1994) av Kari Steindal.  Undertittelen er «Hvordan forstå og hjelpe personer med Asperger syndrom og høytfungerende personer med autisme.»  Utgitt av Autismeforeningen og kan også bestilles fra Autismeforeningen. Innholdsfortegnelsen finner du her.   
«Ungdom med Aspergers syndrom og deres tolkninger og vurderinger i dagliglivet» (1994) av Solveig Ervik. Undertittelen er «En litteraturstudie og en testundersøkelse.» Utgitt som hovedoppgave til 3. avdeling, hovedfageksamen i spesialpedagogikk. Gå til innholdsfortegnelsen
«Boka om Dag Tore» (1976) av Tordis Ørjasæter.  Utgitt av Cappelen.  Kan bestilles fra Autismeforeningen. Innholdsfortegnelsen finner du her.   


Bøker og hefter på andre språk (sortert etter utgivelsesår)
«Vad händer med Kalle : en pappa berättar» (2008) av Fredrik Hjelm.  Utgitt av Cura forlag.  Bla i boka på forfatterens nettside (forord og kapitler 1-2).
«Creating an autism friendly environment» (2006) av Anh Nguyen. Utgitt av The National Autistic Society. Les teksten online
«Going to the doctor: a guide for children with an autistic spectrum disorder» (2006) av Emma Jones. Utgitt av The National Autistic Society. Les teksten online
«Inklusion i folkeskolen» (2004) av Joy Beaney og Penny Kershaw. Undertittelen er «Støttemateriale til børn inden autismespekteret.» Dansk oversettelse utgitt av Videnscenter for autisme. Gå til innholdsfortegnelsen.
«Vejledning for fagfolk i den primære sundhedssektor: Autismespektrumtilstande» (ukjent år). Utgitt av Videnscenter for autisme. Les heftet i .pdf-versjon her.
«Vejledning for forældre hvis barn har en autismeproblematik» (ca. 2004). Utgitt av Videnscenter for autisme. Les heftet i .pdf-versjon her
«Jeg er noget helt særligt» (2001) av Peter Vermeulen. Undertittelen er «At introducere børn og unge til deres autismespektrumsforstyrrelse.» Utgitt av Dansk psykologisk forlag. Bla i den engelske versjonen her. Det finnes også to norske versjoner av boka: «Jeg er noe helt spesielt» (som er laget i mindre format og utgitt av Universitetsforlag) og «Jeg er enestående» (utgitt av Spiss forlag).   
«Hvad er Aspergers syndrom, og hvordan vil det påvirke mig?» (1999) av Martine Ives. Dansk oversettelse utgitt av Videnscenter for autisme. Bla i den engelske versjonen, «What is Asperger syndrome, and how will it affect me?» 
«Lycklig varannan onsdag.  Damp-mammor berättar» (1998) av Gunilla Boëthius og Christina Rydlund. Utgitt av Cura. Inneholder bl.a. en kapittel om sorgen som ofte oppstår etter en utredning. Gå til innholdsfortegnelsen. 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer