Fylkesårsmøte i Autismeforeininga i Sogn og Fjordane

Dato:   11.02.2019,

Stad: På møterommet til Jølster Panorama (på campingplassen) på Skei, kl. 18.30 til 20.30.

Me startar årsmøtet med felles måltid på Cirkle K (gamle Esso stasjonen/Skei servicesenter) kl. 17.30. Gratis for medlemmer.

Sakliste:

Sak 1:    Godkjenning av sakliste og innkalling

Sak 2:    Val av møteleiar

Sak 3:    Val av referent

Sak 4:    Val av to personer til å skrive under møteboka.

Sak 5:    Årsmelding

Sak 6:    Rekneskap 2018

Sak 7:    Budsjett 2019

Sak 8:    Val

Sak 9:    Aktivitetsplan 2019

Sak 10:  Vedtaksendringar

Sak 11: Eventuelt andre innkomne saker

Frist for innsending av saker til årsmøtet er  1. februar 2019.             

                                         Vel møtt!

                                       Gunn Sande

                                     –          Leiar   –

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer