Funka Nu AB har fått i oppdrag å hjelpe med å gjøre kommunale nettsteder enklere å forstå

Stavanger kommune og KS skal gjøre informasjon på kommunale nettsider enklere å forstå, og Funka har fått i oppdrag å teste denne løsningen, som er helt fersk i Norge, med ulike brukere for å finne mulige forbedringer. De kommer til å gjennomføre enkeltintervjuer og sende ut spørreundersøkelser – du velger selv hvordan du vil bidra.  

 

Ta kontakt hvis du passer inn i én eller flere av målgruppene under og er over 18 år:

  • lese- og skrivevansker (uansett diagnose)
  • dysleksi
  • lærevansker
  • nevropsykiatriske funksjonsnedsettelser
  • utviklingshemming
  • barndomsdøve
  • språk- og talevansker
  • ervervede språkvansker
  • norsk som andrespråk

 

Ønsker du å bidra, eller vil ha mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med Lena Drevsjø på epost lena.drevsjo@funka. com eller på telefon 988 93 842.

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer