Frittstående Kurs i Autismespekterforstyrrelser (ASF) v/ NTNU

Målgruppe: Personer som ønsker å dyktiggjøre seg i arbeid med mennesker med autismespekterforstyrrelser.

Kurset gir bred innsikt i og en god forståelse av de ulike tilstandene innenfor autismespekteret.
Både teoretiske aspekter som klassifikasjon, komorbiditet, lovverk og offentlige reguleringer,
men også praktiske strategier for tilrettelegging og behandling for mennesker med autismespekterforstyrrelser (ASF) vil bli presentert.
Målet er å øke kompetanse hos fagfolk som kommer i kontakt med eller arbeider med mennesker med autismespekterforstyrrelser.

http://www.ntnu.no/web/videre/gen/-/courses/nv15499

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer