Fakta om: Forutsetninger for at personer med ASD skal kunne leve et mest mulig meningsfullt og selvstendig liv

Hjelpere og samarbeidspartnere med tilstrekkelig kunnskap og kompetanse

 • som kan forstå og ta deres perspektiv
 • som kan se og ivareta deres behov, gi dem funksjonell hjelp/hjelpemidler og opplevelse av aksept og kontroll
 • som tilrettelegger for et autismevennlig miljø
 • som viser respekt for autismen og utfordringene det medfører
 • som tar hensyn til latenstid
 • som aksepterer og bruker personens særinteresser
 • som tolker og forklarer sosiale situasjoner
 • som kommuniserer på en måte personen forstår
 • som bidrar til at personen kan kommunisere på en funksjonell måte
 • som gir et tilpasset skoletilbud;
  • med et team rundt eleven
  • som samarbeider med hverandre, foresatte og andre nærpersoner,
  • er lojale overfor tiltak
  • skjermer (eller forbereder) eleven for vikarbruk og plutselige forandringer

Oversikt og forutsigbarhet

 • visuell tilrettelegging, individuell tilpasning
 • dagsplaner, ukeplaner, årsplaner
 • arbeidsplaner
 • visuelle retningslinjer og forklaringer med tips om funksjonelle strategier
 • ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon) som objekter, bilder eller symboler
 • visuell forberedelse på endringer og spesielle hendelser

Retrettmulighet 

 • respekt for behovet for å komme seg vekk, eller skjerme seg fra ubehagelige situasjoner på en akseptabel måte
 • funksjonelle avtaler om pause/ time-out;
  • hvordan?
  • hvor?

Hensyn til sensoriske utfordringer

 • anerkjennelse av overfølsomhet og annerledes sanseopplevelser
 • hjelp til strategier som beskytter mot ubehag (hørselvern, Ipod, klær, solbriller, stillerom, mat osv.).

Tilpassede oppgaver

 • konkrete oppgaver
 • egnet arbeidsplass med mulighet til å regulere nærhet til andre
 • utgangspunkt i elevens interesser og ferdigheter
 • tilrettelegge for mestring og suksess
 • motiverende oppgaver

Psykoedukasjon

 • hjelp til diagnoseforståelse, selvinnsikt og et positivt selvbilde

 

Forståelse – Aksept – Anerkjennelse – Innsats

 Linker/les mer:

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer