Første resultater fra spørreundersøkelse om helse og livskvalitet hos voksne med Asperger syndrom

For å kunne gi bedre informasjon og tilrettelegging for voksne med Asperger syndrom gjennomførte Autismeforeningen og NevSom nylig en undersøkelse blant voksne med Asperger syndrom.

Det er økende interesse for hvordan voksne med Asperger syndrom har det i hverdagen og hvordan den enkelte forholder seg til samfunnet. Samtidig vet vi fremdeles svært lite om dette og kan bare i begrenset grad gi råd og veiledning til den det gjelder og det aktuelle tjenesteapparatet.

For å kunne gi bedre informasjon og tilrettelegging for voksne med Asperger syndrom, gjennomførte Autismeforeningen i Norge i samarbeid med NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier på Oslo universitetssykehus) fra høsten 2015 til senvinter 2016 en anonym spørreskjemaundersøkelse blant et utvalg voksne med Asperger syndrom.

Les om de første resultatene fra undersøkelsen hos NevSom

Verktøykasse for tillitsvalgte

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer