Forskrift til opplæringsloven – endring

Forskrift til opplæringsloven

Endring vedtatt 26. september 2017 nr. 1528, i kraft samme dato:

§ 10-1 Fylkeskommunens ansvar

Fylkeskommunen har ansvaret for skyss etter reglane i opplæringslova § 7-2 for elevar som er busette i fylket.

Fylkeskommunen kan velje om eleven skal få gratis skyss eller full skyssgodtgjersle.

Fylkeskommunen har etter reglane i dette kapitlet ikkje ansvar for skyss når eleven vel eit anna tilbod om vidaregåande opplæring enn det fylkeskommunen gir. Avgrensinga gjeld ikkje når ein elev blir teken inn som gjesteelev i eit anna fylke.

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer