Forskningsprosjekt

Aleksandra Wood, psykolog og doktorgradsstipendiat ved UiA. søker 5 barn med autisme i alderen 4-6 år i Bergensområdet. (5 barn i hver landsdel).

Hennes fokus er å gjøre overganger mellom ulike aktiviteter enklere for barn med autisme