Forskningsprosjekt om velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Prosjektet skal bidra til kunnskap om hvilken betydning og rolle velferdsteknologi kan ha for barn og unge med sammensatte kognitive og fysiske funksjonsnedsettelser i overgangsfasen fra barn til ungdom når det gjelder deres selvstendighet og sosiale deltakelse.