Forskningsprosjekt om musikk- og leketerapi for barn med ASD

Music for Autism (M4A) er et forskningsprosjekt med mål om å undersøke hvilken effekt musikkterapi har på sosial kommunikasjon, hjernefunksjon, samhandling og psykisk helse for barn på autismespekteret. Barn mellom 6 og 12 år kan delta i prosjektet. I denne studien skal effektene av musikkterapi sammenlignes med effektene av leketerapi. For å undersøke de ulike effektene gjennomføres det kliniske vurderinger og hjernebildevurderinger (MR-scan) både før og etter terapiforløpene.

I løpet av en periode på 8 til 12 uker skal det gjennomføres 12 terapitimer på 45 minutter hver. Etter terapiforløpet gjennomføres det flere tester, så gjentas prosessen igjen etter en lengre pause (3 måneder) med motsatt terapiform. Prosjektet tar derfor totalt 9 måneder.

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer