Forsknings invitasjon

Ved NTNU pågår det nå et forskningsprosjekt som ser på autistisk ungdom og fysisk aktivitet, med mål om å kunne bidra til inkludering i fysisk aktivitet. Ungdom mellom 12 og 19 år kan delta i prosjektet uavhengig av hvor i Norge en bor. Se bildet og informasjonsskrivet for mer informasjon.

I prosjektet ønsker de å finne ut hvor fysisk aktivie autistisk ungdom er og hva som bidrar til eller hindrer fysisk aktivitet. De er interessert i alle former for fysisk aktivitet.(f.eks. kroppsøving, idrett, uorganisert fysiskaktivitet).

Hvem kan delta: Autistisk ungdom mellom 12 og 19 år.

I dette prosjektet er det ungdom selv som er ekspertene, for det er opplevelsene Ingrid Okkenhaug ønsker å finne ut av og ingen kan fortelle henne dette bedre enn ungdommene selv.

Hva innebærer det å delta? Prosjektet består av to deler, og du velger selv om du vil være med på begge eller bare del 1.

Del 1: Å gå med en liten aktivitetsmåler i 7 dager og fylle ut aktivitetslogg de samme dagene.

Del 2: Intervju, hvor de snakker om dine erfaringer med fysisk aktivitet med utgangs punkt i aktivitetsloggen.

Prosjektet er vurdert og godkjent av Sikt, som kontrollerer at de oppfyller kravene til personvern og er en del av doktorgraden til Ingrid Okkenhaug.

Frist for å bli med i studien er 30. oktober 2023

Er du interessert i å delta i prosjektet eller ønsker mer informasjon, se informasjonsskrivet her: https://s.ntnu.no/informasjonsskriv og ta kontakt med Ingrid Okkenhaug på epost, ingrid.okkenhaug@ntnu.no

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer