Forskning på tilleggsvansker ved autisme

​Psykiske tilleggsvansker er vanlig hos personer med autisme og dette påvirker livskvaliteten til personene selv og familiemedlemmene rundt dem.  Det er derfor viktig å kunne avdekke psykiske vansker som opptrer sammen med autismevanskene for å gi best mulig behandling og oppfølging. 

Et nytt forskningsprosjekt om hvordan psykiske tilleggsvansker ved autisme kan avdekkes hadde oppstart i slutten av januar. Prosjektet blir utført på Universitetet i Nord-Norge (UNN) i samarbeid med NevSom og blant andre Autismeforeningen.

Studien søker ny kunnskap om kartlegging og diagnostikk av psykiske tilleggsvansker ved autismespekterforstyrrelser (ASF). Det planlegges å prøve ut og evaluere ulike instrumenter blant barn og unge som kommer til ASF-utredning. Spesielt vil man undersøke grad av samsvar mellom generelle barne- og ungdomspsykiatriske instrumenter og spesialiserte instrumenter utviklet spesielt for ASF.

Studien er en pilot som starter ved UNN. Det vil bli søkt om midler til å utvide studien til også å omfatte alle barn som utredes for autisme på Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset. Prosjektet ledes av Marianne Halvorsen, psykologspesialist og ph.d. ved UNN. Foreløpig er dette en studie som kun er tilgjengelig ved UNN Tromsø. Kontaktinformasjon til den er:  e-post er: autisme@unn.no
Samarbeid med andre regioner er ønskelig.

Samarbeidspartnere er:

  • UNN HABU og BUP
  • Autismeforeningen i Norge v/Judy Rafaelsen
  • NevSom v/ Sissel B. Helverschou
  • Patricia Howlin, King’s College, Storbritannia
  • Kylie Gray, Universitetet i Warwick, Storbritannia
  • Michael G. Aman (ABC), Ohio State University, Columbus, USA
  • RKBU-Nord UiT v/ Monica Martinussen

Studien er finansiert av Helse Nord gjennom to tildelinger 2019, 2020.

Les mer hos Nevsom >>

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer