Forespørsel om å delta i intervju i forbindelse med en masteroppgave

Emmy Elizabeth Langøy fra Molde ønsker å komme til Sør-Trøndelag og intervjue personer i alderen 16-30 år med Asperger syndrom/høytfungerende autisme som ennå bor sammen med foreldre eller har flyttet hjemmefra,og en av deres foreldre.


Spørsmålene vil dreie seg om hvilke forutsetninger og vilkår som må være tilstede for at en ungdom flytter hjemmefra. Som en del av oppgaven vil hun også forsøke å finne ut noe om årsaken til de forskjeller og likheter som kommer fram.
Interesserte bedes kontakte Emmy Elizabeth Langøy på 47 34 81 03 eller emmyla@online.no.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer