Foreldreveiledningsprogrammet De utrolige årene – Autismeteamet

Foreldreveiledningsprogrammet De utrolige årene for barn med autismespekterforstyrrelse vil starte opp i januar/februar 2019 og vil gå over 12 uker, med ukentlige 2 ½ timers møter. Temaene som dekkes i programmet er blant annet kontaktetablering gjennom barnestyrt leik og barnets interesser, utviklingsstøtte i forhold til begreper og språk, emosjoner og emosjonsregulering og sosiale ferdigheter. Andre temaer er hvordan støtte barnets evne til selvregulering og bruk av grensesettende strategier.
Tilbudet vil være for foreldre som har barn mellom 2-6/7 år.

Informasjonsmøte i 2018 vil være 3. desember 2018 kl 14:00. Møtet vil være på Barne og ungdomssjuehuset, blokk 2, 3. etg.

Dette kurset er absolutt å anbefale!

Se også brosjyre om Autismeteamets tilbud, der kurset står omtalt på side 16.

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer